Roztocze na weekend

Roztocze to piękna, gęsto zalesiona kraina pełna zasobów naturalnych. Jest siedliskiem wilków, bobrów, jeleni i borsuków. Historia Roztocza sięga XVI wieku, gdy Jan Zamoyski stworzył tam ZOO zwane zwierzyńcem. W ogrodzonym obiekcie zamknięte zostały jelenie, rysie, knury, żbiki i tarpany. ZOO zostało zamknięte na przełomie XIX i XX wieku, ale pozostała po nim nazwa miasta – Zwierzyniec. Z kolei część Bukowej Góry, która niegdyś stanowiła ZOO, została przekształcona na początku XX wieku w rezerwat przyrody. Aktualnie Roztoczański Park Narodowy słynie z hodowli polskich koników, czyli potomków dawnych dzikich koni leśnych – tarpanów. Zwierzęta te hodowane są na Roztoczu od 1982 r. W naszej ofercie dostępne są obiekty do wynajęcia online w tej malowniczej okolicy. Jednym z nich jest Wypoczynek U Piotra!